CV

Uddannelse

Cand. Jur. – Københavns Universitet – Specialiseret i: IT-Ret, Persondataret (GDPR – Ny EU forordning om persondatabeskyttelse), Kontrakter, Udbudsret
AkademiMerkonom i Økonomi & Ressourcestyring – Niels Brock
Datanom i Strategisk Projektledelse – Niels Brock
Coaching Management – Christian Ørsted

Erfaring

Projekt Konsulent/Leder, GDPR implementering Europa | November 2016 – April 2017 | Falck Group, København
–      Design af Governance for Compliance
–      Design og optimering af Process Management IT Platform, D4 Infonet
–      Design af Proces Overview, Task and Responsibility
–      Juridisk kvalitetssikring
–      Proaktiv koordinering af interessenter og leverandører til projektet
–      Risikovurdering – Rapportering til Projektstyregruppe
–      Koordinering af snitflader til delprojektledere i divisioner

Contract Manager | 2016 | Region Hovedstaden, Administrationen, Kontrakter & Jura, CIMT Center for IT, Medico & Telefoni, København
–      Revision af Contract Management implementeringsprojekt, design af CM grundstruktur, interessent- og risikoanalyser
–      Validering af kontraktarkiv
–      Udvikling af Front end værktøj (Excel/VBA) til kontraktarkiv
–      Forbrugsanalyser (Excel/SAP) – Identifikation af findings

Compliance konsulent | 7 måneders projektansættelse 2015 | Digicure A/S, Lyngby
–      Udvikling af compliance værktøjer: Auditering vedr. ny Persondataforordning: EU forordning om beskyttelse af personoplysninger (GDPR)
–      Udvikling af ledelsesbriefing værktøjer i PowerPoint om ny Persondataforordning: EU forordning om beskyttelse af personoplysninger (GDPR)
–      Ledelsesbriefing af ledelsen i større virksomheder og offentlige institutioner
–      Formulering af White Papers om Persondataforordningen
–      Løbende Follow Up på den politiske proces hos EU’s politiske organer.

Indkøbs Controller | Barselsvikariat november 2014 – marts 2015 | Københavns Kommunes Kultur & Fritidsforvaltning, Strategi og Økonomi
–      Indkøbsanalyse
–      Compliance vurderinger vedr. indkøb og Udbudsret
–      Juridisk rådgivning om Udbudsretlige spørgsmål
–      Vejledning af forvaltningens indkøbsansvarlige
–      Deltagelse på møder i en fælles indkøbskreds i kommunen
–      Pin point at potentialer til mere Compliance ift. Kommunens indkøbspolitik
–      BI i SAS Indkøbsanalyse og Excel

Business Controller | 2010 – 2014 | KMD – BPO A/S. Outsourcing virksomhed, drift af Løn & Pension – afd. TMV, Herlev. Datterselskab i KMD A/S.
–      Business Intelligence, Udvikling og drift, Værktøjsejerskab
–      Performance rapportering til ledelsen
–      Udviklet kontrolapplikationer der kontrollerede kvaliteten i produktionen
–      Udviklet algoritme og driftsplan, der tager højde for frister for behandling
–      Forretnings og procesanalyse – Formulering af kravspecifikationer
–      Udviklet guidelines om Persondataretlige regler i tværgående koncerngruppe
–      Contract management, implementerings proces
–      ISO27001 certificerings forløb, Risc Impact Assessment med Asset owners
–      Service Level Agreement(SLA) rapportering, Udvikling og vedligeholdelse af rapporteringsværktøjer sammenholdt med kontrakternes ydelsesbeskrivelser
–      Deltagelse i koncernens sikkerhedsudvalg
–      Udvikling og undervisning i et internt kursusforløb i MS Office pakken på 5 lokationer
–      IT: SQL Server – VBA + tunge funktioner i Excel – MS Access – SAP R/3

Controller | 2006 – 2009 | Danske Bank A/S – Markedsregnskab i hovedsædet i Holmens Kanal og Treasury Settlements Koncerncenter i Høje Taastrup
–      Business Intelligence, Udvikling og drift
–      Daglig rapportering af koncernens valutabeholdninger og positioner til Nationalbanker
–      Opdateringer af rentesatser og valutakurser i koncernens centrale systemer
–      Overholdelse af skarpe deadlines og kvalitetskrav
–      Implementering af nye processer
–      Udvikling af løsninger der automatisere kontroller og afstemning på Derivater
–      Roll over kørsler af Syndikerede lån – Markeds rentesatser – dialog med dealers DK og Internationalt
–      Dokumentation af arbejdsprocesser
–      IT: Div. bank systemer: SWIFT – SAS Base – DB2 – VBA i Excel

Debitorkonsulent | 2004 – 2005 | Louis Poulsen El – teknik, Hovedkontor, København
–      Debitoransvarlige for nogle af virksomhedens kunder inden for el artikler og komponenter
–      Afstemning og udligninger på daglige indbetalinger til kundekonti
–      Udsendelse af betalingsanmodninger
–      Kundekontakt
–      IT: SAP R/3 – Excel

IT Underviser | 1999 – 2004 | Høje Taastrup dataskole
–      Undervisning på dag- og aftenhold i MS office pakken samt Web design